Har du valgt legeredskaber, som er produceret i træ, da skal det som grundregel behandles hvert år med træbeskyttelse. Eventuelle skader skal straks efter at skaden er sket efterbehandles. 

Slidflader, som for eksempel trapper, ramper, gulve og øvrigt træværk som indgår i den direkte brug skal efterbehandles i takt med at sliddet foregår, så man derved opretholder en overflade, der er modstandsdygtig overfor fugtpåvirkning.
 
Stolper, der er nedgravede uden ”stolpesko” skal frigraves 30 cm., og efterbehandles med egnet træbeskyttelse til brug under jord - dette træbeskyttelsesmiddel er IKKE det samme, som skal bruges over jord. Denne behandling skal påføres fra 10 cm. over jord til 30 cm. under jord. Behandlingen foretages hvert 2. år. 

Vedligeholdelse af træ skal foregå i tørre perioder, det vil sige træet skal helst have et fugtindhold på under 25 %. Bilag for anvisning til vedligehold: Læs mere her 

Vedligeholdelse

Indu anbefaler nedenstående principper for tilsyn af legepladsen

Dagligt 
Legepladsen ryddes for glasskår, sten og så videre. Legepladsen ryddes for emner, som kan benyttes til utilsigtet leg. Legepladsen eftergås for hærværk. Eventuelt ødelagte dele udskiftes/repareres.

Månedligt 
Faldunderlag rives, og sten og andre fremmedelementer fjernes. Faldunderlag udjævnes, så det er plant på hele pladsen. Bevægelige dele for eksempel gyngeophæng, sjækler og så videre efterses. Samtlige sliddele for eksempel net, TaiFun, ramper og så videre efterses for slid og hærværk. Bolte, beslag, skruer og samlinger efterses og strammes, hvis det er nødvendigt. Eventuelt ødelagte dele udskiftes/repareres.

 

Årligt 
Samtlige bolte efterspændes, dog skal alle bolte efterspændes første gang efter 3 måneder, herefter 1 gang årligt. Sliddele, som gyngekæder/plast, gyngedæk og så videre, efterses og eventuelt repareres/udskiftes. Alle bevægelige dele rengøres og smøres. Træværk efterses og slidflader efterbehandles, hvis det er nødvendigt. Eventuelt løse stolper efterstampes. Eventuelt ødelagte dele udskiftes/repareres. Opfyldning af eventuelt manglende faldunderlag. 

Dokumentation

Indu anbefaler, at vedkommende som udfører det løbende tilsyn af legepladsen dokumenterer dette både skriftligt og med billed-dokumentation.

Du kan eksempelvis benytte en checkliste: Klik her

Tilsyn

Indu har egen entreprenørafdeling, hvilket betyder at vore egne folk sikrer rettidig transport, korrekt udgravning, etablering af faldunderlag, montering af legeredskaber og udarbejdelse af inspektionsrapport før ibrugtagning.