Egne legepladsinspektører

..

Hvem har ansvaret i tilfælde af en ulykke på legepladsen Det er ejeren af matriklen, hvorpå legepladsen er etableret, som står med det fulde ansvar i tilfælde af en ulykke. Der kan/bør tegnes forsikring, som dækker ejeren af. De forsikringsselskaber vi har adspurgt kræver godkendte legeredskaber før der kan være aftale om forsikringsdækning. Hvor legepladsen ikke lever op til gældende sikkerhedskrav - er det ALENE ejeren, som stilles til ansvar. Legepladsinspektør Legepladsen skal ifølge DS EN 1176 efterses af en certificeret legepladsinspektør en gang årligt. Bygningsreglementet indeholder regler om legeplads. Det betyder, at legeredskaber skal overholde reglementets bestemmelser for at være lovligt opførte. Det betyder bl.a., at der typisk skal foreligge en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse forinden en legeplads kan tages i anvendelse. En gyldig sikkerhedsrapport for legepladsen kræver underskrift af en legepladsinspektør. En legepladsinspektør bør dokumenterer sin lovlighed efter hver rapport. Uddannelsen af en inspektør er eksamineret med certifikat. Certifikatet skal løbende fornyes ved en gencertificeringseksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i DS Håndbog 121.

Mangeårig erfaring
..

En inspektionsrapport udgør basis for, at ejeren har en sikker og optimalt fungerende legeplads. Indu tilbyder inspektion af ny og eksisterende legeplads, med specielt henblik på sikkerheden. Inspektionen udføres af en godkendt legepladsinspektør fra Indu. Indu udarbejder mange hundrede rapporter hvert år, som alle omfatter en visuel gennemgang af legeredskaber og faldunderlag. Der foretages test med forskellige testværktøjer, der er med til at registrere om sikkerheden på redskaberne er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder EN1176 og EN1177. Indu er forsikret Indu’s inspektører er dækket af en professionel ansvarsforsikring, som sikrer kunden, for det tilfælde at vi måtte begå fejl i vores arbejde, som gør os erstatningsansvarlige. Hvad koster det Inspektionen kan udføres på timebasis til kr. 475,- pr. time, eller der kan aftales en fast pris. Pris for inspektion af en legeplads varierer. For en gennemsnit størrelses legeplads vil den være ca. kr. 2.400,-. Er der tale om inspektion af flere tæt beliggende legepladser, er der mulighed for at lave en speciel aftale. Mindsteprisen for en inspektion er 920,- kr. + transportomkostninger. Transportomkostninger og evt. broafgifter tillægges ovenstående priser. Omkostninger i forbindelse med transport følger statens regler og er pt. 3,90 kr. pr. kørt kilometer.

 

Sikker
Legeplads